قیمت آنغوزه تلخ صادراتی در سال 1400

قیمت آنغوزه تلخ صادراتی در سال 1400

قیمت آنغوزه تلخ صادراتی در سال 1400 : گیاه آنغوزه به لحاظ عطر و بو دو نوع بوده که یک نوع آن خوشبو و نوعی دیگر بد بو می باشد که نوع بدبوی آن در ایران بیشتر پرورش می یابد و مصرف درمانی دارد. به لحاظ طعم و مزه نیز دارای دو طعم تلخ و شیرین می باشد که به لحاظ ارزش و قیمت...
تماس باما